België voor beginners: Wegwijs in het Belgisch labyrint

België voor beginners: Wegwijs in het Belgisch labyrint

ISBN: 9059580281

ISBN 13: 9789059580282

Publication Date: January, 2003

Publisher: Die Keure

Pages: 306

Author: Johan Vande Lanotte

3.64 of 7

Download PDF

Download ePub

Door twee universitaire docenten/juristen en een journalist is dit educatieve handboek voor de tamelijk ingewikkelde staatsinrichting van Belgie͏̈ geschreven. Op systematische en duidelijke wijze wordt ingegaan op de onderdelen en werking van de Belgische staatsstructuur, behandeld in zes delen, namelijk de algemene beginselen van het Belgische publieke recht, de federale overheid, onderverdeeld naar wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, de drie taalgemeenschappen (Vlaams, Waals en Duits) en de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonie͏̈ en Brussel), de gemeenten en de provincies, de internationale rechtsorde, te weten de Verenigde Naties, Raad van Europa en Europese Unie en tenslotte de rechten en vrijheden zoals die in de Belgische Grondwet zijn vastgelegd. Het boek wordt afgesloten met de tekst van de Grondwet en een trefwoordenregister. Het uiterst overzichtelijke boek is voorzien van korte samenvattingen in blauw aan het eind van een paragraaf en bevat vele verduidelijkende kaartjes en schema's. Tenslotte vindt men diverse zwart-witfoto's tussen de teksten.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share