Wong Njaba

Wong Njaba

ISBN 13: 9789799102980

Publication Date: 2010

Publisher: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Pages: 152

Format: Paperback

Authors: Albert Camus, Revo Arka Giri Soekanto, Goenawan Mohamad

3.96 of 9

Download PDF

Download ePub

“Prasasat langit kabukak saka pucuk menyang ujung lan nibakaké udan geni. Awakku kabèh kaya kagèrèt lan tanganku meksa nggegem revolver. Kokang revolver ngepèr bali, aku krasa sisih ngisoré popor sing dipolès lan kala iku mawa swara garing tur mbrebegi kuping, kabèh diwiwiti. Aku gèdhèg-gèdhèg niyat nyingkiraké kringet lan panasing surya. Aku nglenggana, yèn aku wis ngrusak imbanging dina, kasunyatan astamiwa sawijining pasisir ing ngendi sadurungé aku krasa tentrem. Sawisé iku aku isih némbak ing sawijining awak sing ora obah manèh ping papat, mimisé mlebu kabèh, ora katon ing mripat. Lan swarané kaya ndhodhog lawang kasangsaran kaping papat cacahé.”

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Similar Books