Manifiesto comunista: ilustrado en Comic

Manifiesto comunista: ilustrado en Comic

ISBN: 8472239896

ISBN 13: 9788472239890

Publication Date: 104

Publisher: Tusquets Editor

Pages: 1976

Format: Paperback

Authors: Karl Marx, Friedrich Engels, Ro Marcenaro

3.52 of 7

Download PDF

Download ePub

Karl Marx var bare 29 år gammel da Manifestet utkom samtidig med februarrevolusjonen i 1848. Men i årene frem til 1848 hadde han utgitt en hel rekke viktige skrifter, og det er et fyldig utvalg av disse professor Dag Østerberg har satt sammen til en helt ny antologi spesielt for Bokklubbens Kulturbibiliotek.
Vi møter den unge, liberale journalisten som kjemper for ytringsfrihet i 1842, filosofen som kritiserer Hegel samme år, og vi får et fyldig utvalg av de berømte Økonomisk-filosofiske manuskripter, skrevet i Paris i 1844, men utgitt først 90 år senere. Her lanserer Marx fremmedgjøringsbegrepet, og hevder at den kapitalistiske formen for økonomi gjør menneskene fremmede for seg selv, for naturen og for sine medmennesker.

Videre inneholder boken blant annet Teser om Feuerbach og Den tyske ideologi fra 1845, Filosofiens elendighet og Lønnsarbeid og kapital fra 1847. Utvalget avsluttes med Det kommunistiske manifest (1848).

"All historie om samfunnene til i dag er historien om klassekamper (...) La de herskende klasser skjelve ved tanken på en kommunistisk revolusjon. Ved denne revolusjon har proletarene intet annet å miste enn sine lenker. De har en verden å vinne. Proletarer i alle land, forén dere!"
KARL MARX
åpning og avslutning av Det kommunistiske manifest

"Det kommunistiske manifest er uvanlig velskrevet: Språkføringen er klar og fyndig, djerv og pågående, munter, kampglad og åndfull. Enig eller uenig i budskapet som fremføres, Manifestet er en fryd å lese."
Professor DAG ØSTERBERG
har skrevet det innledende essayet til
Det kommunistiske manifest og andre ungdomsskrifter

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share