Källkritik

Källkritik

ISBN: 9147052937

ISBN 13: 9789147052936

Publication Date: April, 2005

Publisher: Liber

Pages: 208

Format: Paperback

Author: Torsten Thurén

3.38 of 12

Download PDF

Download ePub

Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors trovärdighet. Den teoretiska delen är enkel och består bara av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken är källkritik ofta mycket svår. Därför är boken uppbyggd kring ett stort antal praktiska exempel, hämtade från historia och journalistik, men även från rättsväsendet, socialvården och vår nutidshistoria.

Källkritik berör egentligen alla människor - vi ställs alla inför problem med att avgöra vad som är sant och inte, inte minst på internet. Men källkritik är särskilt väsentligt för två yrkesgrupper - forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, framför allt historiker, samt journalister. Boken vänder sig i första hand till studerande inom dessa områden, men är till nytta för alla som intresserar sig för trovärdighet och sanningshalt i den information de möter.

Denna reviderade upplaga innehåller fyra helt nya kapitel och flera nya exempel.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share